To hender som strekker seg mot hverandre med en blå himmel i bakgrunnen.

Klær med mening

Ved å velge FLÅKK, velger du å være en del av noe større. Navnet spiller på ordet ‘flokk’, og det er akkurat det vi er – en flokk av enkeltpersoner som bryr seg om hverandre, står sammen, og streber etter å skape en positiv innvirkning på samfunnet. Kolleksjonen omfavner arbeidet mot utenforskap, der målet er innenforskap.

Se alle produkter
Beige tøybag med Flåkk-logo.

Klær med mening

Vi skaper arbeidsplasser

Klær med mening – en kolleksjon der inntektene går til å danne flere arbeidsplasser og omfavne flere mennesker i samme livssituasjon.

Les mer om oss
Flåkk visittkort som ligger på en treplate.

Et ensomt tre

Bak fasaden

Mennesker i utenforskap, "ensomme trær", kan oppstå av ulike grunner som for eksempel rusavhengighet, angst, depresjon, psykiske helseproblemer, og arbeidsledighet. Reaksjonene på disse kan være frykt, fordommer, eller likegyldighet. Uansett deler alle i sårbare situasjoner følelsen av isolasjon og å bli bedømt basert på ytre symptomer. Bortenfor disse synlige tegnene, og i menneskets røtter, finnes mye som ofte overses, analogt med et "ensomt tre."

En mann og en dame som poserer med hvite Flåkk t-skjorter.

Jeg er også bare et menneske

Alle har en verdi

Som teksten «Jeg er også bare et menneske» beskriver, handler dette om å belyse menneskers verdigrunnlag og speile at mennesker med ulike symptomtrykk innehar de samme emosjoner som alle andre mennesker. Vi ønsker å belyse at alle mennesker (uavhengig av lidelser) har samme verdi. Eksempelvis er mennesker med ruslidelser en av samfunnets mest sårbare gruppe, som trenger å bli sett med nye øyne. Derfor ønsker vi å løfte rusproblematikken og vise at «vi alle bare er mennesker».